Logo

Hệ thống C-arm

Công ty TNHH Genoray là công ty chuyên về thiết bị X-quang.
Là một công ty chuyên về nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán hàng, Genoray đã được công nhận là công ty hàng đầu trong ngành C-Arm tại Hàn Quốc và vẫn là công ty dẫn đầu tại thị trường này.
 

Hệ thống X-quang C-arm Oscar 15

Hệ thống X-quang C-arm Oscar 15

MSP:
Xuất xứ: GENORAY CO.,LTD - HÀN QUỐC
HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG OSCAR PRIME

HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG OSCAR PRIME

MSP: OSCAR PRIME
Xuất xứ: GENORAY - HÀN QUỐC
HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG OSCAR

HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG OSCAR

MSP: OSCAR CLASSIC
Xuất xứ: HÀN QUỐC
HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG SPINEL 3G

HỆ THỐNG C-ARM PHẪU THUẬT DI ĐỘNG SPINEL 3G

MSP: SPINEL 3G
Xuất xứ: KOREA