0948 976 742
Logo

Động cơ máy thủy Hyundai

Động cơ Hyundai (HHI-EMD) đã cung cấp một phần ba trong số các động cơ diesel hai thì của thế giới cho động cơ đẩy và sản xuất điện, và luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm nhất. Danh tiếng thành lập của chúng tôi được hỗ trợ tốt bởi hiệu suất tuyệt vời của chúng tôi trong danh mục sử dụng động cơ diesel hàng hải và cố định kể từ khi bắt đầu sản xuất năm 1979.

Ngoài các cơ sở tiên tiến như đúc, rèn, gia công, trục khuỷu, lắp ráp và thử nghiệm, và thử nghiệm chuyên sản xuất động cơ diesel, kinh nghiệm kỹ thuật của chúng tôi có được và tích lũy trong sản xuất động cơ diesel qua nhiều thập kỷ cho phép chúng tôi đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng và thị trường.