Logo

Monitor

Máy đo SPO2 để bàn

Máy đo SPO2 để bàn

MSP: VO-100
Xuất xứ: Votem - Hàn Quốc
Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số có EtCO2

Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số có EtCO2

MSP: VP-1000
Xuất xứ: Votem - Hàn Quốc
Monitor 6 thông số có huyết áp xâm nhập

Monitor 6 thông số có huyết áp xâm nhập

MSP: VP-1000
Xuất xứ: Votem - Hàn Quốc