Logo

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước ( hay Nồi hấp ướt) là tiệt trùng ở nhiệt độ cao (121~ 135oC) với áp suất lớn. Tiệt trùng hơi nước có lợi thế là loại tiệt trùng với thời gian nhanh nhất (tổng quy trình tiệt trùng và sấy khô dưới 60 phút), chi phí thấp nhất nhưng hạn chế là không hấp tiệt trùng được những vật liệu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm. Chúng tôi chuyên gia về nồi hấp tiệt trùng và hiện nay đang phân phối 03 dòng sản phẩm nồi hấp đến từ Hàn Quốc và Bồ Đào Nha. Từ loại tiệt trùng nhanh (dưới 5 phút) đến tiệt trùng 02 cửa trượt ngang 2000Lit. 
 
Dòng sản phẩm Dung tích Model Nhãn hiệu Xuất xứ
Tiệt trùng hơi nước 22L , 43L, 63L S-200, S-410, S-600 Delta Hàn Quốc
100L, 200L S-1000, S - 2000 Delta Hàn Quốc
250L, 280L355L S - 2500(D), S -2800, S - 3600 (D) Delta Hàn Quốc
600L, 760L, 800L  S-6000 (D), S-7600 (D), S - 8000 (D) Delta Hàn Quốc
1060L, 1200L S-11000 (D), S-12000 (D) Delta Hàn Quốc
80L, 120L, 160L Uniclave 99 AJC 80, AJC 120, AJC 160 A.J.COSTA Bồ Đào Nha
83L, 98L Centroclave 400-1R, 400-2R A.J.COSTA Bồ Đào Nha
105L, 165L, 250L Steri 21 404066-1D (2D), 505066-1D (2D), 5050100-1D (2D)  A.J.COSTA Bồ Đào Nha
343L, 490L AMARO 5000  Series (cửa trượt dọc) A.J.COSTA Bồ Đào Nha
633L, 780L, 931L AMARO 5000  Series (cửa trượt dọc) A.J.COSTA Bồ Đào Nha
625L đến 1790L AMARO 5000  Series (cửa trượt ngang) A.J.COSTA Bồ Đào Nha

Máy tiệt trùng hơi nước 60L

Máy tiệt trùng hơi nước 60L

MSP: MST.B60L
Xuất xứ: Wego - Trung Quốc
Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 600L 2 cửa

Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 600L 2 cửa

MSP: Series 6000D
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước AJC 625L - 1790L

Tiệt trùng hơi nước AJC 625L - 1790L

MSP: AMARO 5000
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước AJC 633L, 780L, 931L

Tiệt trùng hơi nước AJC 633L, 780L, 931L

MSP: AMARO 5000
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước AJC 105L, 165L, 250L

Tiệt trùng hơi nước AJC 105L, 165L, 250L

MSP: Steri 21
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước AJC 83L, 98L

Tiệt trùng hơi nước AJC 83L, 98L

MSP: Centroclave
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước AJC

Tiệt trùng hơi nước AJC

MSP: Uniclave 99
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước AJC 343L, 490L

Tiệt trùng hơi nước AJC 343L, 490L

MSP: AMARO 5000
Xuất xứ: A.J.COSTA ( Bồ Đào Nha)
Tiệt trùng hơi nước 1.200L

Tiệt trùng hơi nước 1.200L

MSP: S - 12000
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 1060L

Tiệt trùng hơi nước 1060L

MSP: S - 11000
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 760L

Tiệt trùng hơi nước 760L

MSP: S-7600
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 600L, 800L

Tiệt trùng hơi nước 600L, 800L

MSP: SERIES 6000, 8000
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 355L

Tiệt trùng hơi nước 355L

MSP: S -3600
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 280L

Tiệt trùng hơi nước 280L

MSP: S-2800
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)
Tiệt trùng hơi nước 250L

Tiệt trùng hơi nước 250L

MSP: Series 2500 (D)
Xuất xứ: Delta (Hàn Quốc)