Logo

Nồi hấp nhanh

Nồi hấp nhanh

Nồi hấp nhanh

MSP: M20
Xuất xứ: Hongik (Hàn Quốc)