0985 697 888
Logo

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 3L

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 3L

MSP: U-300
Xuất xứ: Hongik (Hàn Quốc)
Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 6L

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 6L

MSP: U-600
Xuất xứ: Hongik (Hàn Quốc)
Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 7.5L

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 7.5L

MSP: U-750
Xuất xứ: Hongik (Hàn Quốc)