0985 697 888
Logo

Vật tư tiêu hao

InSitu Technologies®, Inc. là một tập đoàn y tế của Mỹ chuyên về Stent như stent trần, sten phủ, stent phủ thuốc, bóng, cathete và các sản phẩm tim mạch khác. Thiết kế độc đáo và sự khéo léo của các sản phẩm của chúng tôi là kết quả trực tiếp của sự hợp tác với các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tận tâm cung cấp các sản phẩm hiện đại, xâm lấn tối thiểu được thiết kế cẩn thận với các thiết kế độc quyền và được cấp bằng sáng chế. Các stent được bảo hiểm của chúng tôi được biết đến trên toàn thế giới và đã nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân và bác sĩ là lựa chọn ưu tiên cho các tình huống khẩn cấp.